Bài 27.5 Trang 38 SBT hóa học 8

Giải bài 27.5 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Để điều chế một lượng lớn oxi trong công nghiệp người ta dùng những phương pháp nào và bằng những nguyên liệu gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Để điều chế một lượng lớn oxi trong công nghiệp người ta dùng những phương pháp nào và bằng những nguyên liệu gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về điều chế oxi Tại đây

Lời giải chi tiết

Để điều chế một lượng lớn oxi trong công nghiệp người ta thường dùng phương pháp điện phân nước hoặc hoá lỏng không khí (ở -196 °C) rồi cho bay hơi trở lại, nitơ thoát ra trước rồi đến oxi. Nguồn nguyên liệu phong phú và rẻ tiền là nước và không khí.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải