Bài 27.7 Trang 38 SBT hóa học 8

Giải bài 27.7 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Dùng 3,2 kg khí oxi để đốt cháy khí axetilen. Hỏi với lượng khí oxi như trên, có thể đốt cháy bao nhiêu m3 khí axetilen (đktc) ?

Quảng cáo

Đề bài

Dùng 3,2 kg khí oxi để đốt cháy khí axetilen. Hỏi với lượng khí oxi như trên, có thể đốt cháy bao nhiêu m3 khí axetilen (đktc) ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol oxi

+) PTHH: \(2{C_2}{H_2} + 5{O_2} \to 4C{O_2} + 2{H_2}O\)

+) Tính theo phương trình hóa học => số mol khí axetilen

\((1{m^3} = 1000d{m^3} = 1000lít)\)

Lời giải chi tiết

Số mol khí oxi: \(\dfrac{{3,2 \times 1000}}{{32}} = 100\,\,(mol)\)

Phương trình hóa học:

\(2{C_2}{H_2} + 5{O_2} \to 4C{O_2} + 2{H_2}O\)

2 mol  \( \to \)  5 mol 

x mol   \( \leftarrow \) 100mol 

\(x = \dfrac{{100 \times 2}}{5} = 40\,\,(mol)\)

Số mkhí axetilen bị đốt cháy: \(\dfrac{{40 \times 22,4}}{{1000}} = 0,896\,\,({m^3})\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải