Bài 2.75 trang 107 SBT hình học 10

Giải bài 2.75 trang 107 sách bài tập hình học 10. Giá trị của biểu thức...

Quảng cáo

Đề bài

Giá trị của biểu thức \(S = {\cos ^2}{12^0} + {\cos ^2}{78^0} + {\cos ^2}{1^0} + {\cos ^2}{89^0}\) bằng:

A. \(S = 0\)

B. \(S = 1\)

C. \(S = 2\)

D. \(S = 4\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng mối quan hệ giữa hai góc phụ nhau \(\sin \left( {{{90}^0} - \alpha } \right) = \cos \alpha \) và hệ thức \({\sin ^2}x + {\cos ^2}x = 1\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(S = {\cos ^2}{12^0} + {\cos ^2}{78^0} + {\cos ^2}{1^0} + {\cos ^2}{89^0}\)

\( = {\cos ^2}{12^0} + {\sin ^2}{12^0} + {\cos ^2}{1^0} + {\sin ^2}{1^0}\)

\( = 1 + 1 = 2\)

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài