Bài 27.1 Trang 37 SBT hóa học 8

Giải bài 27.1 Trang 37 sách bài tập hóa học 8. Cho các phản ứng sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Cho các phản ứng sau:

\((1)2NaN{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2NaN{O_2} + {O_2} \uparrow \)

\((2)2{H_2}O\buildrel {điệnphân} \over\longrightarrow 2{H_2} + {O_2} \uparrow \)

\((3)CaO + C{O_2} \to CaC{O_3}\)

\((4)ZnS + 3{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2ZnO + 2S{O_2} \uparrow \)

\((5){K_2}O + {H_2}O \to 2KOH\)

\((6)2HN{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2N{O_2} + {H_2}O + {1 \over 2}{O_2} \uparrow \)

Số phản ứng thuộc loại phản ứng phân hủy là

A. 2              B. 3                

C. 4               D. 5

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về phản ứng phân hủy Tại đây

Lời giải chi tiết

Các phản ứng phân hủy là: (1); (2); (6)

=> Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải