Bài 2.70 trang 106 SBT hình học 10

Giải bài 2.70 trang 106 sách bài tập hình học 10. Giá trị của biểu thức...

Quảng cáo

Đề bài

Giá trị của biểu thức \(m\sin {0^0} + n\cos {0^0} + p\sin {90^0}\) bằng:

A. \(n - p\)

B. \(m + p\)

C. \(m - p\)

D. \(n + p\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt. Xem chi tiết tại đây. https://loigiaihay.com/ly-thuyet-gia-tri-luong-giac-cua-mot-goc-bat-ky-tu-0-do-den-180-do-c45a4883.html

Lời giải chi tiết

Ta có: \(m\sin {0^0} + n\cos {0^0} + p\sin {90^0}\)\( = m.0 + n.1 + p.1 = n + p\).

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài