Bài 2.69 trang 106 SBT hình học 10

Giải bài 2.69 trang 106 sách bài tập hình học 10. Cho biết...

Quảng cáo

Đề bài

Cho góc \(x\) thỏa mãn điều kiện \({90^0} < x < {180^0}\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\cos x < 0\)

B. \(\sin x < 0\)

C. \(\tan x > 0\)

D. \(\cot x > 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét giá trị lượng giác của góc \(x\) trong khoảng từ \({90^0}\) đến \({180^0}\) và kết luận.

Lời giải chi tiết

Do \({90^0} < x < {180^0}\) nên \(\sin x > 0,\cos x < 0,\) \(\tan x < 0,\cot x < 0\).

Chọn A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài