Bài 2.68 trang 106 SBT hình học 10

Giải bài 2.68 trang 106 sách bài tập hình học 10. Cho góc...

Quảng cáo

Đề bài

Cho góc \(x\) thỏa mãn điều kiện \({0^0} < x < {90^0}\). Khẳng định nào sau đây là sai?

A. \(\sin x > 0\)

B. \(\cos x < 0\)

C. \(\tan x > 0\)

D. \(\cot x > 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lý thuyết về dấu của các giá trị lượng giác trong khoảng từ \({0^0}\) đến \({90^0}\) đều dương.

Lời giải chi tiết

Do \({0^0} < x < {90^0}\) nên các giá trị lượng giác \(\sin x,\cos x,\tan x,\cot x > 0\).

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài