Bài 25.7 Trang 35 SBT hóa học 8

Giải bài 25.7 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

Quảng cáo

Đề bài

Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giả sử công thức hóa học : \({S_x}{O_y}\)

Ta có : \(\dfrac{{16y}}{{32x + 16y}} = \dfrac{{60}}{{100}}\) => tỉ lệ nguyên tối giản x: y => Công thức oxit.

Lời giải chi tiết

Giả sử công thức hóa học của oxit có dạng \({S_x}{O_y}\)

Theo giả thiết, ta có : \(\dfrac{{16y}}{{32x + 16y}} = \dfrac{{60}}{{100}}\)

Rút ra tỷ lệ: 

\(\dfrac{x}{y} = \dfrac{{640}}{{1920}} = \dfrac{1}{3} \to \left\{ \begin{array}{l}x = 1\\y = 3\end{array} \right.\)

Công thức hóa học của oxit lưu huỳnh là \(S{O_3}\)

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải