Bài 25.2 Trang 35 SBT hóa học 8

Giải bài 25.2 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp:...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp ?

a) \(4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2A{l_2}{O_3}\)

b) \(Fe + {H_2}O\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow FeO + {H_2} \uparrow \)

c) \(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2}\)

d) \(S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\)

e) \(CaO + C{O_2} \to CaC{O_3}\)

f) \(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về phản ứng hóa hợp Tại đây

Lời giải chi tiết

Các phản ứng là phản ứng hóa hợp :a, d, e, f

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải