Bài 25.5 Trang 35 SBT hóa học 8

Giải bài 25.5 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Phải trộn hỗn hợp C2H2 và O2 với tỉ lệ nào về thể tích thì phản ứng cháy sẽ tạo ra nhiệt độ cao nhất ?...

Quảng cáo

Đề bài

Phải trộn hỗn hợp C2H2 và O2 với tỉ lệ nào về thể tích thì phản ứng cháy sẽ tạo ra nhiệt độ cao nhất ? Phản ứng này được ứng dụng để làm gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

PTHH:  \({C_2}{H_2} + 2,5{O_2} \to 2C{O_2} + {H_2}O + Q\)

Dựa vào hệ số cân bằng trước C2H2 và O2 để kết luận.

Lời giải chi tiết

Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy C2H2 :

\({C_2}{H_2} + 2,5{O_2} \to 2C{O_2} + {H_2}O + Q\)

1mol        2,5mol

Với tỉ lệ thể tích :\({V_{{O_2}}}:{V_{{C_2}{H_2}}}\)= 2,5 :1 thì phản ứng cháy có nhiệt độ cao nhất, ứng dụng của phản ứng này dùng trong đèn xì oxi - axetilen để hàn và cắt kim loại.

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải