Bài 25.1 Trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 25.1 Trang 34 sách bài tập hóa học 8. Trong các công thức hoá học sau, công thức nào là công thức của oxit: SO2, CH4O, CO2, NaOH, P2O5, Fe3O4, Al2O3 ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các công thức hoá học sau, công thức nào là công thức của oxit: SO2, CH4O, CO2, NaOH, P2O5, Fe3O4, Al2O3 ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Oxit là hợp chất của oxi và một nguyên tố khác.

Lời giải chi tiết

Công thức của oxit là : SO2, CO2, P2O5, Fe3O4, Al2O3.

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài