Bài 25 trang 107 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 25 trang 107 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị x (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) trong mỗi tam giác vuông với kích thước được chỉ ra trên hình 10, biết rằng:..

Quảng cáo

Đề bài

Tìm giá trị \(x\) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) trong mỗi tam giác vuông với kích thước được chỉ ra trên hình 10, biết rằng:  

\(tg47^\circ  \approx 1,072;\cos 38^\circ  \approx 0,788.\)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các tỉ số lượng giác của góc nhọn  (hình) được định nghĩa như sau: 

 

 \(\sin \alpha  = \dfrac{{AB}}{{BC}};\cos \alpha  = \dfrac{{AC}}{{BC}};\)\(\tan \alpha  = \dfrac{{AB}}{{AC}};\cot \alpha  = \dfrac{{AC}}{{AB}}.\) 

Lời giải chi tiết

a) Hình a 

Ta có: \(\tan47^\circ  = \dfrac{{63}}{x}.\) Suy ra: \(x = \dfrac{{63}}{ {\tan47^\circ }} \approx \dfrac{{63}}{{1,072}} \approx 58,769\)

b) Hình b

Ta có: \(\cos 38^\circ  = \dfrac{{16}}{x}.\) Suy ra: \(x = \dfrac{{16}}{{\cos 38^\circ }} \approx \dfrac{{16} }{{0,788}} \approx 20,305\) 

Loigiaihay.com

 • Bài 26 trang 107 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 26 trang 107 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, trong đó AB = 6cm, AC = 8cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỉ số lượng giác của góc C.

 • Bài 27 trang 107 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 27 trang 107 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Tính sinB, sinC trong mỗi trường hợp sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư), biết rằng:

 • Bài 28 trang 107 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 28 trang 107 sách bài tập toán 9. Hãy biến đổi các tỉ số lượng giác sau đây thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45°

 • Bài 29 trang 107 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 29 trang 107 sách bài tập toán 9. Xét quan hệ giữa hai góc trong mỗi biểu thức rồi tính:...sin32..cos58...

 • Bài 30 trang 107 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 30 trang 107 sách bài tập toán 9. Đường cao MQ của tam giác vuông MNP chia cạnh huyền NP thành hai đoạn NQ = 3, PQ = 6. Hãy so sánh cotgN và cotgP. Tỉ số nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Quảng cáo
list
close
Gửi bài