Bài 2.21 trang 92 SBT hình học 10

Giải bài 2.21 trang 92 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác đều ABC cạnh a...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tính \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC} \) và \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {BC} \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tích vô hướng theo công thức \(\overrightarrow a .\overrightarrow b  = \left| {\overrightarrow a } \right|.\left| {\overrightarrow b } \right|.\cos \left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right)\).

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC}  = a.a.\cos {60^0} = \dfrac{1}{2}{a^2}\)

\(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {BC}  = a.a.\cos {120^0} =  - \dfrac{1}{2}{a^2}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài