Bài 21.7 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.7 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Đốt nóng hỗn hợp bột magie và lưu huỳnh, thu được hợp chất là magie sunfua...

Quảng cáo

Đề bài

Đốt nóng hỗn hợp bột magie và lưu huỳnh, thu được hợp chất là magie sunfua. Biết 2 nguyên tố kết hợp với nhau theo tỉ lệ khối lượng là 3 phần magie với 4 phần lưu huỳnh.

a) Tìm công thức hoá học đơn giản của magie sunfua

b) Trộn 8 g magie với 8 g lưu huỳnh rồi đốt nóng. Khối lượng các chất sau phản ứng là

A. 7 g magie sunfua.       

B. 7 g magie sunfua và 8 g lưu huỳnh

C. 16 g magie sunfua.    

D. 14 g magie sunfua và 2 g magie.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tính số mol Mg, số mol S=> Tỉ lệ kết hợp của 2 nguyên tố Mg và S trong hợp chất=> công thức hoá học đơn giản của magie sunfua.

b) Dựa vào công thức đơn giản nhất của magie sunfua để kết luận.

Lời giải chi tiết

a) Công thức hoá học đơn giản của magie sunfua :

Số mol Mg kết hợp với lưu huỳnh : \({n_{Mg}} = \dfrac{3}{{24}} = 0,125(mol)\)

Số mol S kết hợp với magie : \({n_{S}} = \dfrac{4}{{32}} = 0,125(mol)\)

Như vậy : 0,125 mol nguyên tử Mg kết hợp với 0,125 mol nguyên tử S. Suy ra công thức hoá học đơn giản của magie sunfua là MgS.

b) Thành phần của sản phẩm :

Theo đề bài : 3g Mg kết hợp vừa đủ với 4 g S, hoặc 6 g Mg kết hợp vừa đủ với 8 g S. Nếu trộn 8g Mg với 8g S sẽ sinh ra 6 + 8 = 14 (g) MgS và còn dư 8 - 6 = 2 (g) Mg.

=> Chọn D.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài