Bài 21.3 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.3 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Một loại oxit sắt có thành phần là : 7 phần khối lượng sắt kết hợp với 3 phần khối lượng oxi. Em hãy cho biết:...

Quảng cáo

Đề bài

Một loại oxit sắt có thành phần là : 7 phần khối lượng sắt kết hợp với 3 phần khối lượng oxi. Em hãy cho biết:

a) Công thức phân tử của oxit sắt, biết công thức phân tử cũng chính là công thức đơn giản.

b) Khối lượng mol phân tử của oxit sắt tìm được ở trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) +) Tính số mol nguyên tử Fe và O.

+) Xét tỉ lệ số mol nguyên tử Fe và số mol nguyên tử O => Công thức oxit sắt.

b) M FexOy = 56. x + 16. y

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Theo đề bài, ta có thể nói : Cứ 7 g Fe kết hợp với 3 g oxi tạo ra oxit sắt. Số mol nguyên tử Fe = \(\dfrac{{7}}{{56}} = 0,125\,\,(mol)\) kết hợp với số mol nguyên tử O là \(\dfrac{{3}}{{16}} = 0,1875\,\,(mol)\) . Như  vậy  1 mol nguyên tử Fe kết hợp với 1,5 mol nguyên tử O. Ta đã biết số nguyên tử phải là số nguyên. Suy ra : 2 nguyên tử Fe kết hợp với 3 nguyên tử O. Công thức hoá học đơn giản của oxit sắt là Fe2O3

b) Khối lượng mol của Fe2O3  là : 56 x 2 + 16 x 3 = 160 (g/mol).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close