Bài 21.4 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.4 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35% N và 17,65% H. Em hãy cho biết:...

Quảng cáo

Đề bài

Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35% N và 17,65% H. Em hãy cho biết:

a) Công thức hoá học của hợp chất. Biết hợp chất này có tỉ khối đối với khí hiđro là 8,5.

b) Số mol nguyên tử của các nguyên tố có trong 0,5 mol hợp chất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) +) Dựa vào công thức tỉ khối => Khối lượng mol của hợp chất.

+) Tính khối lượng mol từ đó suy ra số mol của N và H trong hợp chất.

+) Xét tỉ lệ mol nguyên tử N và H => Công thức hóa học của hợp chất.

b) Số mol nguyên tử của nguyên tố trong hợp chất = số nguyên tử nguyên tố x số mol hợp chất.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng mol của hợp chất là : 8,5 x 2 = 17 (g/mol)

Khối lượng của nitơ trong 1 mol hợp chất là : \(\dfrac{{17 \times 82,35}}{{100}} \approx 14(g)\) ứng với số mol nguyên tử N là \(\dfrac{{14}}{{14}} = 1(mol)\)

Khối lượng của hidro có trong 1 mol hợp chất là : \(\dfrac{{17 \times 17,65}}{{100}} \approx 3(g)\) ứng với số mol nguyên tử H là\(\dfrac{3}{1} = 3(mol)\) . Như vậy trong 1 mol phân tử hợp chất có chứa 1 mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử H. Công thức hoá học của hợp chất là NH3 (có tên là amoniac).

b) Trong 0,5 mol NH3 có : 

1 nguyên tử N => số mol của N = 0,5 x 1 = 0,5 mol

3 nguyên tử H => số mol của H = 0,5 x 3 = 1,5 mol

 Loigiaihay.com

 • Bài 21.5 trang 28 SBT hóa học 8

  Giải bài 21.5 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Phân đạm urê có công thức hoá học là CO(NH2)2- Hãy xác định:...

 • Bài 21.6 trang 28 SBT hóa học 8

  Giải bài 21.6 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Có những lượng chất sau : 32 g Fe2O3 ;...

 • Bài 21.7 trang 28 SBT hóa học 8

  Giải bài 21.7 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Đốt nóng hỗn hợp bột magie và lưu huỳnh, thu được hợp chất là magie sunfua...

 • Bài 21.3 trang 28 SBT hóa học 8

  Giải bài 21.3 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Một loại oxit sắt có thành phần là : 7 phần khối lượng sắt kết hợp với 3 phần khối lượng oxi. Em hãy cho biết:...

 • Bài 21.2 trang 28 SBT hóa học 8

  Giải bài 21.2 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Biết 4 g thuỷ ngân (Hg) kết hợp với clo tạo ra 5,42 g thuỷ ngân...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close