Bài 21.6 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.6 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Có những lượng chất sau : 32 g Fe2O3 ;...

Quảng cáo

Đề bài

Có những lượng chất sau :

32 g Fe2O3 ; 0,125 mol PbO; 28 g CuO.

Hãy cho biết:

a) Khối lượng của mỗi kim loại có trong những lượng chất đã cho.

b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi nguyên tố có trong mỗi hợp chất trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại cách tính thành phần phần trăm theo khối lượng Tại đây.

Lời giải chi tiết

a) 32 g Fe2O có số mol phân tử là :\(\dfrac{{32}}{{160}} = 0,2(mol)\). Trong 1 mol Fe2O3  có 2 mol nguyên tử Fe, vậy 0,2 mol Fe2O3 có 0,2 x 2 = 0,4 (mol) nguyên tử Fe, có khối lượng Fe là : 56 x 0,4 = 22,4 (g).

Trong 0,125 mol phân tử PbO có 0,125 mol nguyên tử Pb, có khối lượng Pb là  0,125 x 207 = 25,875 (g).

28 g CuO có số mol phân tử là : \(\dfrac{{28}}{{80}} = 0,35(mol)\) CuO, trong đó có 0,35 mol nguyên tử Cu, có khối lượng là 0,35 X 64 = 22,4 (g).

  Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Đáp số : Fe2O3có : 70% Fe và 30% O.

PbO có : 92,8% Pb và 7,2% O.

CuO có : 80% Cu và 20% O.

 Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Gửi bài