Bài 21.1 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.1 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 g magie (Mg) trong không khí, ...

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 0,24 g magie (Mg) trong không khí, người ta thu được 0,40 g magie oxit. Em hãy tìm công thức hoá học đơn giản của magie oxit.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol Mg tham gia phản ứng.

+) Khối lượng oxi tham gia phản ứng = khối lượng magie oxit - khối lượng magie.

=> Số mol nguyên tử O kết hợp với Mg.

=> Công thức đơn giản nhất của magie oxit.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Số mol nguyên tử Mg tham gia phản ứng :   \(\dfrac{{0,24}}{{24}} = 0,01\,\,(mol)\)

Số gam oxi tham gia phản ứng với Mg : 0,40 - 0,24 = 0,16 (g).

Số mol nguyên tử O kết hợp với Mg : \(\dfrac{{0,16}}{{16}} = 0,01\,\,(mol)\)

Như vậy: 0,01 moi nguyên tử Mg kết hợp với 0,01 mol nguyên tử O.

Suy ra: 1 nguyên tử Mg kết hợp với 1 nguyên tử O.

Công thức hoá học đơn giản của magie oxit là MgO.

 Loigiaihay.com

 • Bài 21.2 trang 28 SBT hóa học 8

  Giải bài 21.2 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Biết 4 g thuỷ ngân (Hg) kết hợp với clo tạo ra 5,42 g thuỷ ngân...

 • Bài 21.3 trang 28 SBT hóa học 8

  Giải bài 21.3 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Một loại oxit sắt có thành phần là : 7 phần khối lượng sắt kết hợp với 3 phần khối lượng oxi. Em hãy cho biết:...

 • Bài 21.4 trang 28 SBT hóa học 8

  Giải bài 21.4 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35% N và 17,65% H. Em hãy cho biết:...

 • Bài 21.5 trang 28 SBT hóa học 8

  Giải bài 21.5 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Phân đạm urê có công thức hoá học là CO(NH2)2- Hãy xác định:...

 • Bài 21.6 trang 28 SBT hóa học 8

  Giải bài 21.6 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Có những lượng chất sau : 32 g Fe2O3 ;...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close