Bài 21.1 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.1 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 g magie (Mg) trong không khí, ...

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 0,24 g magie (Mg) trong không khí, người ta thu được 0,40 g magie oxit. Em hãy tìm công thức hoá học đơn giản của magie oxit.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol Mg tham gia phản ứng.

+) Khối lượng oxi tham gia phản ứng = khối lượng magie oxit - khối lượng magie.

=> Số mol nguyên tử O kết hợp với Mg.

=> Công thức đơn giản nhất của magie oxit.

Lời giải chi tiết

Số mol nguyên tử Mg tham gia phản ứng :   \(\dfrac{{0,24}}{{24}} = 0,01\,\,(mol)\)

Số gam oxi tham gia phản ứng với Mg : 0,40 - 0,24 = 0,16 (g).

Số mol nguyên tử O kết hợp với Mg : \(\dfrac{{0,16}}{{16}} = 0,01\,\,(mol)\)

Như vậy : 0,01 moi nguyên tử Mg kết hợp với 0,01 mol nguyên tử O. Suy ra : 1 nguyên tử Mg kết hợp với 1 nguyên tử O. Công thức hoá học đơn giản của magie oxit là MgO.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài