Giải bài 20 trang 13 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Cho tập hợp A gồm n phần tử và một số nguyên k với 1 ≤ k ≤ n. Mỗi tổ hợp chập k của n phần tử đó là:

Quảng cáo

Đề bài

Cho tập hợp A gồm n phần tử và một số nguyên k với 1 ≤ k n. Mỗi tổ hợp chập k của n phần tử đó là:

A. Tất cả kết quả của việc lấy k phần tử từ n phần tử của tập hợp A và sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó.

B. Một tập con gồm k phần tử được lấy ra từ n phần tử của A.

C. Một kết quả của việc lấy k phần tử từ n phần tử của tập hợp A và sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó.

D. Tất cả tập con gồm k phần tử được lấy ra từ n phần tử của A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa tổ hợp để tìm câu đúng

Lời giải chi tiết

Cho tập hợp A gồm n phần tử và một số nguyên k với 1 ≤ kn.

Mỗi tập con gồm k phần tử được lấy ra từ n phần tử của A được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử đó.

® Chọn B

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close