Giải bài 21 trang 13 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Cho k, n là các số nguyên dương, k ≤ n. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Quảng cáo

Đề bài

Cho k, n là các số nguyên dương, kn. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai

A. \(C_n^k = \frac{{A_n^k}}{{k!}}\)                       B. \(C_n^k = C_n^{n - k}\)             C.  \(C_n^k = \frac{{A_n^k}}{{(n - k)!}}\)             D. \(C_n^k = \frac{{n!}}{{k!(n - k)!}}\)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các công thức tổ hợp, chỉnh hợp và tính chất của tổ hợp để tìm câu đúng

Lời giải chi tiết

Cho k, n là các số nguyên dương, kn.

Ta có \(C_n^k = \frac{{A_n^k}}{{k!}} = \frac{{n!}}{{k!(n - k)!}}\)  ® A, D đúng

Theo tính chất của các số \(C_n^k\) , ta có \(C_n^k = C_n^{n - k}\)  ® B đúng

Suy ra phương án C sai   ® Chọn C

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close