Giải bài 22 trang 13 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Tính số đoạn thẳng có hai đầu mút là 2 trong 10 điểm phân biệt.

Quảng cáo

Đề bài

Tính số đoạn thẳng có hai đầu mút là 2 trong 10 điểm phân biệt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với 2 điểm phân biệt bất kì ta có một đoạn thẳng. Do đó lấy 2 điểm trong 10 điểm phân biệt ta được một đoạn thẳng

Lời giải chi tiết

Mỗi đoạn thẳng tương ứng với một cặp điểm (không tính thứ tự) chọn trong 10 điểm phân biệt đã cho.

Mỗi cách chọn 2 trong 10 điểm phân biệt là một tổ hợp chập 2 của 10.

Số cách chọn 2 trong 10 điểm phân biệt là: \(C_{10}^2 = 45\) (cách chọn).

Vậy có 45 đoạn thẳng thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close