Bài 20 trang 122 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 20 trang 122 VBT toán 7 tập 1. Cho góc xAy. Lấy điểm B trên tia Ax, điểm D trên tia Ay ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho góc \(xAy\). Lấy điểm \(B\) trên tia \(Ax\), điểm \(D\) trên tia \(Ay\) sao cho \(AB=AD\).Trên tia \(Bx\) lấy điểm \(E\), trên tia \(Dy\) lấy điểm \(C\) sao cho \(BE=DC\). Chứng minh rằng \(\Delta ABC = \Delta ADE\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có

\(AB=AD, BE=DC\) nên \(AB+BE=AD+DC\). Do đó \(AE=AC\)

Xét \(∆ABC\) và \(∆ ADE\) có:

+) \(AC=AE\) (chứng minh trên)

+) \(\widehat{A}\) chung

+) \(AB=AD\) (giả thiết)

Do đó \(∆ABC =∆ADE (c.g.c)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close