Bài 19 trang 122 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 122 VBT toán 7 tập 1. Trên hình 32 có các tam giác nào bằng nhau ...

Quảng cáo

Đề bài

Trên hình \(32\) có các tam giác nào bằng nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Trên hình \(32\), ta tính được \(\widehat{D}=180^0-80^0-40^o=60^0\).

Có hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh - góc - cạnh là \(∆ ABC=∆KDE\)

(vì \(AB=KD, \widehat{B}=\widehat{D},BC= DE\)).

Chú ý:

Xét \(\Delta NMP\) và \(∆ ABC\) có:

+) \(NM= AB\) (giả thiết)

+) \(\widehat{M}=\widehat{B}=60^0\)

+) \(NP=BC\) (giả thiết)

Nhưng \(\Delta NMP\) không bằng \(∆ ABC\) vì \(\widehat M\) không xen giữa hai cạnh \(NP\) và \(NM.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close