Bài 18 trang 121 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 18 trang 121 VBT toán 7 tập 1. Nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc- cạnh...

Quảng cáo

Đề bài

 Nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc- cạnh.

a) \(∆ABC= ∆ADC\) (h.29);

b) \(∆AMB= ∆EMC\) (H.30)

c) \(∆CAB= ∆DBA\). (h.31)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a) Thêm \(\widehat{BAC}=\widehat{DAC}\) để \(∆BAC= ∆DAC\) (c.g.c)

b) Thêm \(MA=ME\) để \(∆AMB= ∆EMC\) (c.g.c)

c) Thêm \(AC=BD\) để \(∆CAB= ∆DBA\) (c.g.c)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close