Bài 16 trang 120 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 120 VBT toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 25, 26, 27 có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Quảng cáo

Đề bài

 Trên mỗi hình \(25,26,27\) có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Xét hình 25,

\(∆ADB\) và \(∆ADE\) có: \(AD\) là cạnh chung, \(AB=AE\) (giả thiết), \(\widehat{A_{1}}=\widehat{A_{2}}\) (giả thiết)

Do đó \( ∆ADB = ∆ADE\;(c.g.c)\)

Xét hình 26,

\(∆HGK\) và \(∆IKG\) có: \(GK\) là cạnh chung, \(HG=IK\) (giả thiết), \(\widehat{HGK}=\widehat{IKG}\) (giả thiết)

Do đó \( ∆HGK =  ∆IKG( c.g.c)\)

Xét hình 27, không kết luận được hai tam giác nào bằng nhau vì

Xét \(∆PMQ\) và \(∆PMN\) có:

\(MP\) cạnh chung

\(\widehat{M_{1}}=\widehat{M_{2}}\) (giả thiết)

\(PQ=PN\) (giả thiết)

Nhưng \(\widehat{M_{1}}\) không xen giữa hai cạnh \(MP\) và \(PN\)

\(\widehat{M_{2}}\) không xen giữa hai cạnh \(MP\) và \(PQ\)

Nên \(\Delta PMQ\) không bằng \(\Delta PMN\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close