Bài 2 trang 60 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 60 sách bài tập toán 9. Tính các giá trị tương ứng của y khi cho x các giá trị sau đây, rồi lập bảng giá trị tương ứng giữa x và y:...-2,5, -2,25....

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = 1,2x\). Tính các giá trị tương ứng của y khi cho x các giá trị sau đây, rồi lập bảng giá trị tương ứng giữa \(x\) và \(y\):

\(-2,50\); \(-2,25\); \(-2,00\); \(-1,75\); \(-1,50\); \(-1,25\);  \(-1\);

\(-0,75\);   \(-0,50\);   \(-0,25\);   \(0\);   \(0,25\);   \(0,05\);   \(0,75\);

\(1\);   \(1,25\);   \(1,50\);   \(1,75\) ;   \(2,00\);   \(2,25\);    \(2,50.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính \(f({x_0})\) bằng cách thay \(x = {x_0}\) vào \(f(x)\). 

Lời giải chi tiết

Tính \(f({x_0})\) bằng cách thay \(x = {x_0}\) vào \(f(x)\) ta được các bảng sau:  

 


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close