Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 61 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 61 sách bài tập toán 9. Cho 4 bảng ghi các giá trị tương ứng của x và y..

Quảng cáo

Đề bài

Cho 4 bảng ghi các giá trị tương ứng của \(x\) và \(y\) (h. bs. 1) 

Trong các bảng trên đây, bảng xác định \(y\) là hàm số của \(x\) là:

(A) Bảng 1;                          (B) Bảng 2;

(C) Bảng 3;                          (D) Bảng 4. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu đại lượng \(y\) phụ thuộc vào đại lượng thay đổi \(x\) sao cho với mỗi giá trị \(x\) ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của \(y\) thì \(y\) được gọi là hàm số của \(x\), \(x\) được gọi là biến số.

- Hàm số có thể cho bằng bảng hoặc bằng công thức.

- Giá trị của \(f(x)\) tại \({x_0}\) kí hiệu là \(f({x_0}).\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng định nghĩa của hàm số thì đáp án (C) đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải