Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 61 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 61 sách bài tập toán 9. Cho 4 bảng ghi các giá trị tương ứng của x và y..

Quảng cáo

Đề bài

Cho 4 bảng ghi các giá trị tương ứng của \(x\) và \(y\) (h. bs. 1) 

Trong các bảng trên đây, bảng xác định \(y\) là hàm số của \(x\) là:

(A) Bảng 1;                          (B) Bảng 2;

(C) Bảng 3;                          (D) Bảng 4. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu đại lượng \(y\) phụ thuộc vào đại lượng thay đổi \(x\) sao cho với mỗi giá trị \(x\) ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của \(y\) thì \(y\) được gọi là hàm số của \(x\), \(x\) được gọi là biến số.

- Hàm số có thể cho bằng bảng hoặc bằng công thức.

- Giá trị của \(f(x)\) tại \({x_0}\) kí hiệu là \(f({x_0}).\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng định nghĩa của hàm số thì đáp án (C) đúng. 

Đáp án A sai vì với \(x=0,5\) có 2 giá trị của \(y\) là \(y=2,5\) và \(y=3,5\)

Đáp án B sai vì với \(x=1,5\) có 2 giá trị của \(y\) là \(y=2\) và \(y=1\)

Đáp án D sai vì với \(x=-1\) có 2 giá trị của \(y\) là \(y=2\) và \(y=-2\)

Loigiaihay.com

 • Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 61 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 61 sách bài tập toán 9. Cho hàm số y = f(x)....Chứng minh rằng hàm số đã cho nghịch biến trên R.

 • Bài 5 trang 61 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 5 trang 61 sách bài tập toán 9. Biểu diễn các điểm sau đây trên cùng một hệ trục tọa độ. Nối theo thứ tự các điểm đã cho bằng các đoạn thẳng để được một đường gấp khúc với điểm đầu là điểm A, điểm cuối là M.

 • Bài 4 trang 60 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 4 trang 60 sách bài tập toán 9. Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên R....

 • Bài 3 trang 60 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 3 trang 60 sách bài tập toán 9. Cho hàm số y = f(x) = 3/4x. Tính f(-5); f (-4)....

 • Bài 2 trang 60 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 2 trang 60 sách bài tập toán 9. Tính các giá trị tương ứng của y khi cho x các giá trị sau đây, rồi lập bảng giá trị tương ứng giữa x và y:...-2,5, -2,25....

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close