Bài 18.15 trang 40 SBT Hóa học 12

Giải bài 18.15 trang 40 sách bài tập Hóa học 12 - Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 g.

Quảng cáo

Đề bài

Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 g.

a)   Viết phương trình hoá học của phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn. Cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng. 

b)  Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4.

Giả thiết Cu giải phóng ra đều bám hết vào đinh sắt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Viết phương trình hóa học.

- Khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 g=> Số mol sắt phản ứng=> số mol CuSO4

=> \(C_{MCuSO_4}\)

Lời giải chi tiết

a) Fe +    CuSO4 →    FeSO4  +    Cu   (1)

   Fe +         Cu2+ →    Fe2+ +     Cu       (2)

Chất khử     chất oxi hóa

b) Theo (1) cứ 1 mol CuSO4 phản ứng làm khối lượng đinh sắt tăng 8 g

                x mol  \(\to\)   0,8 g

=>\(x = \dfrac{{1\times0,8}}{{8}} = 0,1(mol)\)

Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là :

\(C_{MCuSO_4}=\dfrac{{0,1\times1000}}{{200}} = 0,5(M)\).

Loigiaihay.com

 • Bài 18.16 trang 40 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.16 trang 40 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 1,5 g hỗn hợp bột Al và Mg tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 1,68 lít H2 (đktc). Tính phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.

 • Bài 18.17 trang 40 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.17 trang 40 sách bài tập Hóa học 12 - Đốt cháy hết 1,08 g một kim loại hoá trị III trong khí Cl2 thu được 5,34 g muối clorua của kim loại đó. Xác định kim loại.

 • Bài 18.18 trang 40 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.18 trang 40 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch CuSO4 rồi khuấy kĩ cho đến khi kết thúc phản ứng. Sau phản ứng, khối lượng kim loại có trong bình là 1,88 g. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 trước phản ứng.

 • Bài 18.19 trang 40 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.19 trang 40 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 8,85 g hỗn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc).

 • Bài 18.20 trang 40 SBT Hoá học 12

  Giải bài 18.20 trang 40 SBT Hoá học 12 - Tính thể tích dung dịch HNO3 1M ít nhất cần dùng để tác dụng hết với hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu. Cho biết phản ứng tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close