Bài 18.18 trang 40 SBT Hóa học 12

Giải bài 18.18 trang 40 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch CuSO4 rồi khuấy kĩ cho đến khi kết thúc phản ứng. Sau phản ứng, khối lượng kim loại có trong bình là 1,88 g. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 trước phản ứng.

Quảng cáo

Đề bài

Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch CuSO4 rồi khuấy kĩ cho đến khi kết thúc phản ứng. Sau phản ứng, khối lượng kim loại có trong bình là 1,88 g. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 trước phản ứng. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Khối lượng mol Cu lớn hơn Fe, Mg=> Độ tăng khối lượng kim loại sau phản ứng là

\(\Delta\) = \(m_{KLthu\; được}-m_{KL \;bđ}\)

- Tính \(\Delta _{Mg-Cu}\)=> Mg phản ứng hết=> Số mol \(Cu^{2+}\) phản ứng

- Tính \(\Delta _{Fe-Cu}\)=> Số mol sắt phản ứng=> Số mol \(Cu^{2+}\) phản ứng

- Tính \(C_{MCuSO_4}\)

Lời giải chi tiết

Khối lượng kim loại tăng là : 1,88 - 1,12 - 0,24 = 0,52 (g)

Mg là kim loại mạnh hơn Fe nên Mg phản ứng trước.

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu           (1)

0,01   →                           0,01 (mol)

Mg phản ứng hết làm khối lượng tăng là :  \(64 \times 0,01 - 24 \times 0,01 = 0,40 (g)\)

Phản ứng của Fe làm khối lượng tăng thêm là : 0,52 - 0,40 = 0,12(g)  

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu     (2)

Theo (2), ta có:

1 mol CuSO4 phản ứng làm khối lượng tăng 64 - 56 = 8 (g)

x mol

\(x =\dfrac {{0,12}}{{ 8}} = 0,015(mol)\)

Số mol Fe ban đầu là

\(n_{Fe}=\dfrac{{1,12}}{{56}}=0,02(Mol)>0,015mol\)

Vậy Fe còn dư và CuSO4 hết.

Nồng đô mol của CuSO4 là : \(C_{MCuSO_4}=\dfrac{{(0,01 + 0,015)\times1000}}{ {250}} \)

\(= 0,1M\).

Loigiaihay.com

 • Bài 18.19 trang 40 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.19 trang 40 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 8,85 g hỗn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc).

 • Bài 18.20 trang 40 SBT Hoá học 12

  Giải bài 18.20 trang 40 SBT Hoá học 12 - Tính thể tích dung dịch HNO3 1M ít nhất cần dùng để tác dụng hết với hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu. Cho biết phản ứng tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

 • Bài 18.21 trang 40 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.21 trang 40 SBT Hóa học 12 - Tiến hành hai thí nghiệm sau : -Thí nghiệm 1 : Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M. -Thí nghiệm 2 : Cho m gam bột Fe (dư) vào v2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

 • Bài 18.22 trang 40 SBT hóa học 12

  Giải bài 18.22 trang 40 sách bài tập hóa học 12 - Cho 1,84 g hỗn hợp Fe và Mg vào lượng dư dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0,04 mol khí NO duy nhất. Xác định số mol Fe và Mg trong hỗn hợp.

 • Bài 18.23 trang 41 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.23 trang 41 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 0,04 mol Fe vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 thấy thoát ra khí NO duy nhất. Sau khi phản ứng kết thúc thì khối lượng muối thu được là bao nhiêu

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close