Bài 18.20 trang 40 SBT Hoá học 12

Giải bài 18.20 trang 40 SBT Hoá học 12 - Tính thể tích dung dịch HNO3 1M ít nhất cần dùng để tác dụng hết với hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu. Cho biết phản ứng tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Tính thể tích dung dịch HNO3 1M ít nhất cần dùng để tác dụng hết với hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu. Cho biết phản ứng tạo sản phẩm khử duy nhất là NO. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính số mol \(HNO_3\) phản ứng với sắt lên \(Fe^{3+}\)

- Tính số mol Cu phản ứng với \(Fe^{3+}\) => Số mol Cu phản ứng với \(HNO_3\)

- Tính số mol \(HNO_3\) phản ứng với Cu còn lại

- Tính số mol \(HNO_3\) phản ứng.

Lời giải chi tiết

Nhận thấy nếu Fe bị oxi hóa thành Fe3+ thì lượng Fe3+ tạo ra cũng không đủ hoà tan hết bột Cu do đó axit HNO3 hoà tan hết Fe và có phản ứng với Cu một lượng x mol. Sử dụng phương trình bán phản ứng và phương trình ion rút gọn ta có:

Fe → Fe3+ + 3e           

0,15 →      0,45(mol)               

4HNO3+ 3e → NO + 3NO3- + 2H2O

0,6     ←0,45 (mol)

Cu → \(Cu^{2+}\) + 2e 

x  →                 2x (mol)                 

4HNO3+ 3e → NO + 3NO3- + 2H2O

\( \dfrac{8x}{3}\)  \(\leftarrow\) 2x

Lượng Cu còn lại do Fe3+ hoà tan :

2Fe3++   Cu → 2Fe2++ Cu2+

 0,15   →0,075(mol)

Số mol Cu = 0,075 + x = 0,15

—> x = 0,075 (mol)

Vậy số mol HNO3 phản ứng là: \(0,6 + \dfrac{{8.0,075}}{3} = 0,8mol\)

=> \(V_{HNO_3}=800ml\)

Loigiaihay.com

 • Bài 18.21 trang 40 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.21 trang 40 SBT Hóa học 12 - Tiến hành hai thí nghiệm sau : -Thí nghiệm 1 : Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M. -Thí nghiệm 2 : Cho m gam bột Fe (dư) vào v2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

 • Bài 18.22 trang 40 SBT hóa học 12

  Giải bài 18.22 trang 40 sách bài tập hóa học 12 - Cho 1,84 g hỗn hợp Fe và Mg vào lượng dư dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0,04 mol khí NO duy nhất. Xác định số mol Fe và Mg trong hỗn hợp.

 • Bài 18.23 trang 41 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.23 trang 41 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 0,04 mol Fe vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 thấy thoát ra khí NO duy nhất. Sau khi phản ứng kết thúc thì khối lượng muối thu được là bao nhiêu

 • Bài 18.24 trang 41 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.24 trang 41 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 0,04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,07 mol AgNO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu

 • Bài 18.19 trang 40 SBT Hóa học 12

  Giải bài 18.19 trang 40 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 8,85 g hỗn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc).

Quảng cáo
close