Bài 1.8 trang 16 SBT hình học 11

Giải bài 1.8 trang 16 sách bài tập hình học 11. Tìm các trục đối xứng của hình vuông.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các trục đối xứng của hình vuông.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất: Nếu một đa giác có trục đối xứng \(d\) thì qua phép đối xứng trục \(d\) mỗi đỉnh của nó phải biến thành một đỉnh của đa giác, mỗi cạnh của nó phải biến thành một cạnh của đa giác bằng cạnh ấy.

Lời giải chi tiết

Cho hình vuông \(ABCD\).  Gọi \(F\) là phép đối xứng trục \(d\) biến hình vuông đó thành chính nó. Lí luận tương tự, ta thấy \(A\) chỉ có thể biến thành các điểm \(A\), \(B\), \(C\) hoặc \(D\).

- Nếu \(A\) biến thành chính nó thì \(C\) chỉ có thể biến thành chính nó và \(B\) biến thành \(D\). Từ đó suy ra \(F\) là phép đối xứng qua trục \(AC\).

- Nếu \(B\) biến thành chính nó thì \( D\) chỉ có thể biến thành chính nó và \(A\) biến thành \(C\). Từ đó suy ra \(F\) là phép đối xứng qua trục \(BD\).

-  Nếu \(A\) biến thành \(B\) thì \(d\) là đường trung trực của \(AB\). Khi đó \(C\) biến thành \(D\).

- Nếu \( B\) biến thành \(C\) thì \(d\) là đường trung trực của \(BC\). Khi đó \(A\) biến thành \(D\).

Do đó hình vuông \(ABCD\) có bốn trục đối xứng là các đường thẳng \(AC\), \(BD\) và các đường trung trực của \(AB\) và \(BC\).

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3: Phép đối xứng trục
list
close
Gửi bài Gửi bài