Giải bài 17 trang 131 SBT Sinh học 10

Giải bài 17 trang 131 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao lên men lại chỉ tạo ra 2 ATP ?

Đề bài

Tại sao lên men lại chỉ tạo ra 2 ATP ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hô hấp và lên men

Lời giải chi tiết

Lên men bắt nguồn từ đường phân. Ví dụ, nhờ con đường EM (Embden Meyerhof) tạo ra 2 piruvat, 2 ATP.

Piruvat và các dẫn xuất của nó bị khử thành các sản phẩm lên men, vì thế nên chỉ tạo ra 2 ATP.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 127
Gửi bài