Bài 1.43 trang 18 SBT đại số 10

Giải bài 1.43 trang 18 sách bài tập đại số 10. Cho A, B là hai tập hợp...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho A, B là hai tập hợp, \(x \in A\) và \(x \notin B\). Xét xem trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng.

LG a

 \(x \in A \cap B\)

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về tập hợp và các phép toán tập hợp.

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề sai vì \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in A}\\{x \notin B}\end{array}} \right. \Rightarrow x \notin A \cap B\)

LG b

\(x \in A \cup B\)

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về tập hợp và các phép toán tập hợp.

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề đúng vì \(x \in A \cup B \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in A}\\{x \in B}\end{array}} \right.\) (thỏa mãn đề bài)

LG c

\(x \in A\backslash B\)

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về tập hợp và các phép toán tập hợp.

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề đúng vì \(x \in A\backslash B \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in A}\\{x \notin B}\end{array}} \right.\)

LG d

\(x \in B\backslash A\)

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về tập hợp và các phép toán tập hợp.

Lời giải chi tiết:

 Mệnh đề sai vì \(x \in A \Rightarrow x \notin B\backslash A\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close