Bài 1.4 trang 8 SBT đại số 10

Giải bài 1.4 trang 8 sách bài tập đại số 10. Phát biểu phủ định của các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của chúng...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phát biểu phủ định của các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của chúng.

LG a

P: “15 không chia hết cho 3”;

Phương pháp giải:

Phủ định \(\overline P \) của mệnh đề \(P\) là đúng khi \(P\) sai và là sai khi \(P\) đúng.

Lời giải chi tiết:

\(\overline P \) là mệnh đề “15 chia hết cho 3”; P sai, \(\overline P \) đúng.

LG b

 Q: “\(\sqrt 2  > 1\)”

Phương pháp giải:

Phủ định \(\overline P \) của mệnh đề \(P\) là đúng khi \(P\) sai và là sai khi \(P\) đúng.

Lời giải chi tiết:

 \(\overline Q \) là mệnh đề “\(\sqrt 2  \le 1\)”. Q đúng, \(\overline Q \) sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close