Bài 1.5 trang 8 SBT đại số 10

Giải bài 1.5 trang 8 sách bài tập đại số 10. Lập mệnh đề P => Q và xét tính đúng sai của nó, với...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lập mệnh đề P => Q và xét tính đúng sai của nó, với

LG a

P: “\(2 < 3\) ”,       Q: “\( - 4 <  - 6\) ”;

Phương pháp giải:

Mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) sai khi \(P\) đúng và \(Q\) sai (trong mọi trường hợp khác \(P \Rightarrow Q\) đều đúng)

Lời giải chi tiết:

 “Nếu “\(2 < 3\) ” thì “\( - 4 <  - 6\)”. Mệnh đề sai vì “\(2 < 3\) ” đúng nhưng “\( - 4 <  - 6\)” sai

LG b

P: “\(4 = 1\) ”,       Q: “\(3 = 0\) ”

Phương pháp giải:

Mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) sai khi \(P\) đúng và \(Q\) sai (trong mọi trường hợp khác \(P \Rightarrow Q\) đều đúng)

Lời giải chi tiết:

 “Nếu “\(4 = 1\) ” thì : “\(3 = 0\)”. Mệnh đề đúng vì cả “\(4 = 1\) ” và “\(3 = 0\)” đều sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close