Bài 1.9 trang 8 SBT đại số 10

Giải bài 1.9 trang 8 sách bài tập đại số 10. Cho đa thức ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho đa thức \(f(x) = a{x^2} + bx + c\). Xét mệnh đề “Nếu \(a + b + c = 0\) thì \(f\left( x \right)\) có một nghiệm bằng \(1\)”. Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên. Nêu một điều kiện cần và đủ để \(f\left( x \right)\) có một nghiệm bằng 1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mệnh đề đảo của mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) là \(Q \Rightarrow P\)

\(P\) là điều kiện đủ để có \(Q\) , hoặc \(Q\) là điều kiện cần để có \(P\)

Lời giải chi tiết

Mệnh đề đảo là : “Nếu \(f\left( x \right)\) có một nghiệm bằng \(1\) thì \(a + b + c = 0\)”,

Điều kiện cần và đủ để \(f(x) = a{x^2} + bx + c\) có một nghiệm bằng \(1\) là \(a + b + c = 0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close