Bài 14 trang 39 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 14 trang 39 VBT toán 7 tập 2. Tính tổng của các đơn thức...

Quảng cáo

Đề bài

Tính tổng của các đơn thức:

\(\dfrac{3}{4}xy{z^2};\,\,\,\dfrac{1}{2}xy{z^2};\,\,\, - \dfrac{1}{4}xy{z^2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Lời giải chi tiết

Tổng của ba đơn thức đó là:

\(\dfrac{3}{4}xy{z^2} + \dfrac{1}{2}xy{z^2} - \dfrac{1}{4}xy{z^2}\) \( = \left( {\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{4}} \right)xy{z^2}\) \( = \dfrac{4}{4}.xy{z^2} = xy{z^2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close