Bài 12 trang 38 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 12 trang 38 VBT toán 7 tập 2. Tính giá trị của biểu thức sau...

Quảng cáo

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức sau tại \(x = 1\) và \(y = -1\):

        \(\dfrac{1}{2}{x^5}y - \dfrac{3}{4}{x^5}y + {x^5}y\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Thu gọn biểu thức đã cho.

Bước 2: Thay giá trị của \(x=1\) và \(y=-1\) vào đơn thức thu gọn rồi tính giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết

Ta có : \(\dfrac {1}{2}{x^5}y - \dfrac {3}{4}{x^5}y + {x^5}y \) \( = \left( {\dfrac{1}{2} - \dfrac{3}{4} + 1} \right){x^5}y\) \( = \dfrac{3}{4}{x^5}y\) \( = \dfrac{3}{4}\left[ {{1^5}.\left( { - 1} \right)} \right] = \dfrac{{ - 3}}{4}\)

với \(x = 1\) và \(y = -1\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close