Bài 11 trang 37 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 37 VBT toán 7 tập 2. Tìm tổng của ba đơn thức...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm tổng của ba đơn thức: \(25x{y^2};{\text{ }}55x{y^2}\)  và \(75x{y^2}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Lời giải chi tiết

Tổng của ba đơn thức đó là:

\(25x{y^2} + 55x{y^{2}} + 75x{y^2} \)\(\,= \left( {25 + 55 + 75} \right).x{y^2} = 155x{y^2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close