Bài 13 trang 38 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 13 trang 38 VBT toán 7 tập 2. Đố: Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau...

Quảng cáo

Đề bài

Đố:

Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kí dưới thời vua Trần Nhân Tông được đặt cho một đường phố của Thủ đô Hà Nội. Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau:

V  \(2{x^2} + 3{x^2} - \dfrac{1}{2}{x^2}\);

N   \( - \dfrac{1}{2}{x^2} + {x^2}\);

H   \(  xy - 3xy + 5xy\); 

Ă   \(7{y^2}{z^3} + ( - 7{y^2}{z^3})\);

Ư   \(5xy -\dfrac{1}{3} xy + xy\);

U   \( - 6{x^2}y-6{x^2}y\);

Ê    \(3x{y^2} - ( - 3x{y^2})\);

L    \(- \dfrac{1}{5}{x^2} + \left( { - \dfrac{1}{5}{x^2}} \right)\);

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Ta thu gọn các đơn thức đồng dạng.

Bước 2: Xác định mỗi chữ cái tương ứng với kết quả trong ô trống của bảng.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(V =2{x^2} + 3{x^2} - \dfrac{1}{2}{x^2} \)\(\,= \left( {2 + 3 - \dfrac{1}{2}} \right){x^2} \)\(=\dfrac{9}{2}{x^2}\)

\(Ư = 5xy - \dfrac{1}{3}xy + xy \)\(\,= \left( {5 - \dfrac{1}{3} + 1} \right)xy\)\(\, = \dfrac{{17}}{3}xy\)

\( N = - \dfrac{1}{2}{x^2} + {x^2} = \left( { - \dfrac{1}{2} + 1} \right){x^2}\)\(=\dfrac{1}{2}{x^2}\) 

 \(U = - 6{x^2}y - 6{x^2}y = {\left( { - 6} - 6 \right)}{x^2}y \)\(\,=  - 12{x^2}y\)

\(H  = xy - 3xy + 5xy = \left( {1 - 3 + 5} \right)xy\)\(\, = 3xy\);

 \(Ê =3x{y^2} - ( - 3x{y^2}) = 3x{y^2} + 3x{y^2} \)\(= 6x{y^2}\)

 \(Ă =7{y^2}{z^3} + ( - 7{y^2}{z^3}) =  \left( { 7- 7} \right){y^2}{z^3} \)\(\,= 0\);

\(L =  - \dfrac{1}{5}{x^2} + \left( { - \dfrac{1}{5}{x^2}} \right) \)\(=\left( { - \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{5}} \right){x^2} =  - \dfrac{2}{5}{x^2}\)

Do đó, ta có bảng sau:

Chú ý: Sửa đáp án trong bảng \(17xy \Rightarrow \dfrac{{17}}{3}xy\) để phù hợp với lời giải.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close