Bài 13.2 trang 18 SBT hóa học 8

Giải bài 13.2 trang 18 sách bài tập hóa học 8. Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí hiđro H2 và khí clo Cl2 tạo ra axit clohiđric HCl...

Quảng cáo

Đề bài

Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí hiđro H2 và khí clo Cl2 tạo ra axit clohiđric HCl.

 

Hãy cho biết :

a) Tên các chất phản ứng và sản phẩm.

b) Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào. Phân tử nào biến đổi, phân tử nào mới được tạo ra.

c) Trước và sau phản ứng số nguyên tử mỗi nguyên tố có thay đổi không.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Phản ứng hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Chất phản ứng : khí hiđro, khí clo.

Sản phẩm : axit clohiđric.

b) Trước phản ứng : hai nguyên tử H liên kết với nhau, hai nguyên tử Cl liên kết với nhau. Sau phản ứng : mỗi nguyên tử H liên kết với một nguyên tử Cl.

Phân tử H2 và phân tử Cl2 biến đổi.

Phân tử HCl mới được tạo ra.

c) Trước và sau phản ứng số nguyên tử mỗi nguyên tố không thay đổi.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 13: Phản ứng hóa học
Gửi bài