Bài 13.4 trang 19 SBT hóa học 8

Giải bài 13.4 trang 19 sách bài tập hóa học 8. a) Giải thích tại sao khi để ngọn lửa đến gần là cồn đã bắt cháy....

Quảng cáo

Đề bài

a) Giải thích tại sao khi để ngọn lửa đến gần là cồn đã bắt cháy.  

b) Biết rằng cồn cháy được là có sự tham gia của khí oxi, tạo ra nước và khí cacbon đioxit. Viết phương trình chữ của phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Gợi ý: Do cồn đã bị bay hơi

b) Xem lại lí thuyết về Phản ứng hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Cồn là chất dễ bay hơi, các phân tử cồn trong hơi cồn được ngọn lửa nung nóng lên bắt cháy.

b) Phương trình chữ của phản ứng : Cồn + Khí oxi ­­--­­----> Nước + Khí cacbon đioxit.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 13: Phản ứng hóa học
Gửi bài