Bài 13.3 trang 18 SBT hóa học 8

Giải bài 13.3 trang 18 sách bài tập hóa học 8. Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric HCl tạo ra chất kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro H2 như sau :...

Quảng cáo

Đề bài

Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric HCl tạo ra chất kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro Hnhư sau :

Hãy chọn những từ hay cụm từ thích hợp, rồi điền vào chỗ trống trong hai câu sau đây mô tả phản ứng này :

"Mỗi phản ứng xảy ra với một ………… và hai ……… Sau phản ứng tạo ra một ………… và một ………… "

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sơ đồ phản ứng kết hợp với lí thuyết về Phản ứng hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết

Mỗi phản ứng xảy ra với một nguyên tử kẽm và hai phân tử axit clohiđric. Sau phản ứng tạo ra một phân tử kẽm clorua và một phân tử hiđro.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 13: Phản ứng hóa học
Gửi bài