Bài 13.5 trang 19 SBT hóa học 8

Giải bài 13.5 trang 19 sách bài tập hóa học 8. Nếu vô ý để giấm (bài tập 12.2 đã cho biết giấm là dung dịch chất nào) đổ lên nền gạch đá hoa ...

Quảng cáo

Đề bài

Nếu vô ý để giấm (bài tập 12.2 đã cho biết giấm là dung dịch chất nào) đổ lên nền gạch đá hoa (trong thành phần có chất canxi cacbonat) ta sẽ quan sát thấy có bọt khí sủi lên.

a) Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hoá học xảy ra ?

b) Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là các chất canxi axetat, nước và khí cacbon đioxit.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Nhận biết có phản ứng xảy ra dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành.
b) Xem lại lí thuyết về Phản ứng hóa học Tại đây.

Lời giải chi tiết

a) Có chất khí sinh ra.

b) Axit axetic + Canxi cacbonat —> Canxi axetat + Nước + Khí cacbon đioxit.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 13: Phản ứng hóa học
Gửi bài