Bài 1.30 trang 14 SBT đại số 10

Giải bài 1.30 trang 14 sách bài tập đại số 10. Cho ba tập hợp...

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba tập hợp \(A,B,C\) biết \(A \subset B \subset C\). Mệnh đề nào là đúng trong các mệnh đề sau?

A. \(A \subset B \cap C\)         B. \(B \subset A \cap C\)

C. \(C \subset A \cup B\)         D. \(B\backslash A \subset C\backslash B\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về các phép toán tập hợp.

Lời giải chi tiết

Đáp án A đúng vì \(A \subset B \subset C \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{A \subset B}\\{A \subset C}\end{array}} \right. \) \(\Rightarrow A \subset B \cap C\) 

Đáp án B sai vì \(A \subset C \Rightarrow A \cap C = A \subset B\) \( \Rightarrow B \subset A \cap C\) sai.

Đáp án C sai vì

\(C \subset A \cup B \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{C \subset A}\\{C \subset B}\end{array}} \right.\) (vô lý)

Đáp án D sai vì .\(x \in B\backslash A \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in B}\\{x \notin A}\end{array}} \right. \Rightarrow x \notin C\backslash B\).

Đáp án đúng: A

Loigiaihay.com

 

Xem thêm tại đây: Bài 3: Các phép toán tập hợp
Quảng cáo
list
close
Gửi bài