Bài 1.25 trang 14 SBT đại số 10

Giải bài 1.25 trang 14 sách bài tập đại số 10. Kí hiệu A là tập các số nguyên lẻ, B là tập các bội của 3...

Quảng cáo

Đề bài

Kí hiệu A là tập các số nguyên lẻ, B là tập các bội của 3. Xác định tập hợp \({\rm{A}} \cap B\) bằng một tính chất đặc trưng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các phần tử của tập hợp A, B dựa vào kiến thức số học đã biết, sau đó sử dụng kiến thức về cách xác định tập hợp và các phép toán tập hợp để làm bài tập.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(A = \left\{ {...,-5,-3,-1,1,3,5....} \right\}\)

Suy ra: \(A = \left\{ {2k - 1|k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

\(B = \left\{ {...,-9,-6,-3,0,3,6,9....} \right\}\)

Suy ra \(B = \left\{ {3k|k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

Vậy suy ra: \({\rm{A}} \cap B = {\rm{\{ }}3(2k - 1)|k \in Z{\rm{\} }}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3: Các phép toán tập hợp
Quảng cáo
list
close
Gửi bài