Bài 1.3 trang 7 SBT đại số 10

Giải bài 1.3 trang 7 sách bài tập đại số 10. Tìm hai giá trị thực của x để từ mỗi câu sau ta được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm hai giá trị thực của \(x\) để từ mỗi câu sau ta được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

LG a

 \(x <  - x\);  

Phương pháp giải:

Với mỗi giá trị của \(x\) thuộc tập số thực ta được một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Với \(x =  - 1\) ta được mệnh đề \( - 1 < 1\)  (đúng);

Với \(x = 1\) ta được mệnh đề \(1 < -1\) (sai).

LG b

\(x < \dfrac{1}{x}\);     

Phương pháp giải:

Với mỗi giá trị của \(x\) thuộc tập số thực ta được một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Với \(x = \dfrac{1}{2}\) ta được mệnh đề \(\dfrac{1}{2} < 2\) (đúng);

Với \(x = 2\) ta được mệnh đề \(2 < \dfrac{1}{2}\)(sai)

LG c

\(x = 7x\) 

Phương pháp giải:

Với mỗi giá trị của \(x\) thuộc tập số thực ta được một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Với \(x = 0\) ta được mệnh đề \(0 = 0\)  (đúng);

Với \(x = 1\) ta được mệnh đề \(1 = 7\) (sai).

LG d

\({x^2} \le 0\);

Phương pháp giải:

Với mỗi giá trị của \(x\) thuộc tập số thực ta được một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Với \(x = 0\) ta được mệnh đề \(0 \le 0\)  (đúng);

Với \(x = 1\) ta được mệnh đề \(1 \le 0\) (sai).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close