Bài 1.24 trang 14 SBT đại số 10

Giải bài 1.24 trang 14 sách bài tập đại số 10. Liệt kê các phần tử của tập hợp A các ước số tự nhiên của 18 và của tập hợp B các ước số tự nhiên của 30.

Quảng cáo

Đề bài

Liệt kê các phần tử của tập hợp A các ước số tự nhiên của 18 và của tập hợp B các ước số tự nhiên của 30. Xác định các tập hợp \({\rm{A}} \cap B,A \cup B,A\backslash B,B\backslash A\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các phần tử của tập hợp A, B dựa vào kiến thức số học đã biết, sau đó sử dụng kiến thức về các phép toán tập hợp để làm bài tập.

Lời giải chi tiết

\(A = {\rm{\{ }}1,2,3,6,9,18\} \);

\(B = {\rm{\{ }}1,2,3,5,6,10,15,30\} \);

\(A \cap B = {\rm{\{ }}1,2,3,6{\rm{\} }}\)

\(A \cup B = {\rm{\{ }}1,2,3,5,6,9,10,15,18,30{\rm{\} }}\);

\(A\backslash B = {\rm{\{ 9,18\} ;   B\backslash A = \{ }}5,10,15,30\} \).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3: Các phép toán tập hợp
Quảng cáo
list
close
Gửi bài