Bài 11 trang 38 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 38 sách bài tập toán 7. Cho hình 1. So sánh độ các độ dài AB, AC, AD, AE.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình 1. So sánh độ các độ dài \(AB, AC, AD, AE.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+) Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường ngắn nhất.

+) Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó: Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn 

Lời giải chi tiết

Điểm \(C\) nằm giữa \(B\) và \(D\) nên \(BC < BD \)    (1)

Điểm \(D\) nằm giữa \(B\) và \(E\) nên \(BD < BE\)   (2)

Vì \(B, C, D, E\) thẳng hàng.

Từ (1) và (2) suy ra \(BC <  BD < BE\)

Vì \(AB \bot BE\) nên \(BC,BD,BE\) lần lượt là hình chiếu của \(AC,AD,AE\) lên \(BE.\)

Suy ra: \(AB < AC < AD < AE\) (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu, đường xiên và đường vuông góc)

Loigiaihay.com

 • Bài 12 trang 38 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 12 trang 38 sách bài tập toán 7. Cho hình 2. Chứng minh rằng MN < BC.

 • Bài 13 trang 38 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 13 trang 38 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 10cm, BC = 12cm. Vẽ cung tròn tâm A có bán kính 9cm. Cung đó có cắt đường thẳng BC hay không, có cắt cạnh BC hay không? Vì sao?

 • Bài 14 trang 38 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 14 trang 38 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC, điểm D nằm giữa A và C (BD không vuông góc với AC). Gọi E và F là chân các đường vuông góc kẻ từ A và C đến đường thẳng BD. So sánh AC với tổng AE + CF.

 • Bài 15 trang 38 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 15 trang 38 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của AC. Gọi E và F là chân các đường vuông góc kẻ từ A và C đến đường thẳng BM. Chứng minh rằng...

 • Bài 16 trang 38 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 16 trang 38 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC cân tại A, điểm D nằm giữa B và C. Chứng minh rằng độ dài AD nhỏ hơn cạnh bên của tam giác ABC.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài