Bài 1 trang 99 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 99 sách bài tập toán 7 tập 1. Xem hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao?

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.


Lời giải chi tiết

Hình a không phải là \(2\) góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia.

Hình b là \(2\) góc đối đỉnh vì cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia.

Hình c không phải là hai góc đối đỉnh vì chúng không chung đỉnh.

Hình d là hai góc đối đỉnh vì mỗi cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia.

Hình e không phải là hai góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài